Επιστολή προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απέστειλε ο Α.Σ. Λήμνου - η Ένωση στις 22/07/16,  με κοινοποίηση προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους βουλευτές του Νομού, σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την καταβολή της στρεμματικής ενίσχυσης για τη διατήρηση της καλλιέργειας των αμπέλων, στους παραγωγούς. Αναλυτικά η επιστολή:

"Θέμα: Σχετικά με την στρεμματική ενίσχυση για τη διατήρηση της καλλιέργειας των αμπέλων και τα προβλήματα κατά την πληρωμή της.

Πριν λίγες μόλις ημέρες, πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της στρεμματικής ενίσχυσης έτους 2015 για τη διατήρηση της καλλιέργειας των αμπελιών. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, διαπιστώθηκε ότι και φέτος, όπως είχε συμβεί και κατά την πληρωμή για το έτος 2014, μεγάλος αριθμός αμπελοτεμαχίων δεν έλαβε τη σχετική ενίσχυση, γεγονός που στέρησε από τους δικαιούχους αμπελοκαλλιεργητές σημαντικά για εκείνους ποσά.
Η ταυτοποίηση του πλήθους αλλά και του ποια ακριβώς αμπελοτεμάχια συμπεριλήφθηκαν στις πληρωμές, δεν είναι εφικτή δεδομένου ότι ο αρμόδιος για τις πληρωμές φορέας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε τη χορήγηση συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις εν λόγω πληροφορίες.
Ως κύρια αιτία των απορρίψεων από τις πληρωμές, εμφανίζεται η μη ταυτοποίηση των τεμαχίων στις δύο βάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις ενισχύσεις των δικαιούχων, δηλαδή η μη ταύτιση των τεμαχίων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο της βάσης του συστήματος Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) με αυτά που καταγράφονται στο αμπελουργικό μητρώο των κατά τόπους ΔΑΟΚ.
Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε πως αν δεν ληφθεί άμεσα πρωτοβουλία από τους αρμόδιους για το ζήτημα φορείς, ώστε να ταυτοποιηθούν τα αμπελοτεμάχια των αιτούντων στρεμματική ενίσχυση και στις δύο χαρτογραφικές βάσεις, τα προβλήματα όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου – η Ένωση, από κοινού με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σαντορίνης και την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, οι παραγωγοί των οποίων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, προτείνουν την άμεση ενημέρωση της χαρτογραφικής βάσης του αμπελουργικού μητρώου, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και την χαρτογραφική καταγραφή των τεμαχίων στο ΟΣΔΕ. Η ενημέρωση των δύο βάσεων θα πρέπει να γίνει μηχανογραφικά κι αυτόματα προκειμένου να η διαδικασία να διευκολυνθεί και να μην υπάρξουν οι καθυστερήσεις. Εναλλακτικά, προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους σας είτε για την πληρωμή των παραγωγών με βάση τις καταστάσεις που απέστειλαν οι οικείες ΔΑΟΚ (όπως γινόταν μέχρι το 2014), είτε για τον επιτόπιο έλεγχο των τεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν ως “μη ταυτοποιημένα” και αποκλείστηκαν από τις πληρωμές.
Σε κάθε περίπτωση,

  • επειδή οι αμπελώνες υφίστανται και πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ενίσχυσή τους,
  • οι λόγοι απόρριψης είναι καθαρά τυπικοί /γραφειοκρατικοί, και
  • οι παραγωγοί έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες,

θεωρούμε απαράδεκτη τη μη πληρωμή του συνόλου των δικαιούχων, όπως αυτοί έχουν προκύψει από τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΔΑΟΚ Λήμνου και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να δώσουν άμεσα λύση."