ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ως ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 17η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, με την παραλαβή των σταφυλιών ποικιλίας Μοσχάτο Αλεξανδρείας βιολογικής καλλιέργειας. Οι ημέρες παραλαβής αυτών θα είναι τρεις (3), μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα σταφύλια συμβατικής καλλιέργειας με έναρξη παραλαβής αυτών το Σάββατο 20 Αυγούστου και για δέκα (10) ημέρες συνολικά, μέχρι και την Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, θα παραληφθούν τα ερυθρά σταφύλια ποικιλίας Λημνιό (Καλαμπάκι)  και λοιπά ερυθρά οινοποιήσιμα. Οι ημέρες παραλαβής αυτών θα είναι δυο (2), η Τετάρτη 31 Αυγούστου και η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.

Η παραλαβή όλων των σταφυλιών θα γίνεται αποκλειστικά με τελάρα και θα πρέπει τα σταφύλια να προσκομίζονται φρέσκα στο Οινοποιείο. Τονίζεται ότι φέτος η παραλαβή των σταφυλιών στο Οινοποιείο θα γίνεται από 07.00 – 15.00 με όριο παραληφθείσας ποσότητας που θα καθοριστεί ανάλογα με τη συνολική αναμενόμενη παραγωγή.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τα βιολογικά σταφύλια θα παραληφθούν τις 3 πρώτες μέρες και πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 βαθμών. Στο οινοποιείο, εκτός του εξειδικευμένου προσωπικού του Α.Σ. Λήμνου, θα παρευρίσκεται και Γεωπόνος της εταιρίας πιστοποίησης για την παραλαβή δειγμάτων σταφυλιών από τους παραγωγούς. Τα σταφύλια με περιεκτικότητα σε σάκχαρα από 10-11 Μπωμέ θα παραλαμβάνονται μόνο όταν η συνολική ποσότητα δεν υπερβαίνει το 4% της συνολικής ημερήσιας παραλαβής. Δηλαδή, για ημερήσια παραλαβή 100tn η συνολική ποσότητα σταφυλιών 10-11 Μπωμέ δεν θα υπερβαίνει τους 4tn.

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Μετά την παραλαβή των βιολογικών σταφυλιών θα ακολουθήσουν τα συμβατικά. Για την παραλαβή σταφυλιών με περιεκτικότητα σε σάκχαρα από 10-11 Μπωμέ ισχύει ότι και στα βιολογικής καλλιέργειας.

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΛΗΜΝΙΟ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
Τα ερυθρά σταφύλια θα παραληφθούν όταν φθάσουν στο βέλτιστο βαθμό ωρίμανσης. Δεν θα παραληφθούν επιτραπέζια ερυθρά σταφύλια επειδή απαγορεύεται η οινοποίησή τους.

Καλό θα ήταν οι παραγωγοί να απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό του οινοποιείου προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τα χαμηλόβαθμα σταφύλια. Επιπρόσθετα, όσοι παραγωγοί εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγιο πώλησης ή ανήκουν στο ειδικό καθεστώς, παρακαλούνται όπως το κάνουν γνωστό στο ζυγιστήριο κατά την προσέλευσή τους.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραληφθούν σταφύλια μόνο από τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου – Η Ένωση. Γι΄ αυτό θα υπάρχουν στο ζυγιστήριο αιτήσεις προκειμένου ο παραγωγός ο οποίος δεν έχει εγγραφεί, να συμπληρώνει την αίτηση προκειμένου να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού πριν την παράδοση των σταφυλιών του.
Στο οινοποιείο θα υπάρχει επιτροπή εκτίμησης της ποιότητας, που θα απαρτίζεται από τους:
1.  κο Νίκο Βακιρτζή, Χημικό Μηχανικό
2.  κο Μάρκο Λουλάκη, Τεχνολόγο Γεωπόνο
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τρυγητού, θα υπάρχουν υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τη ζύγιση, την έκδοση τιμολογίων στο ζυγιστήριο και τη μπωμομέτρηση καθώς και συνεργείο εργατών που θα εκφορτώνουν τα οχήματα.