Η παραγωγή του 2016 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι από πλευράς ποσοτήτων. Ο φετινός τρύγος  χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ασθενειών λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρινής ανομβρίας και την επικράτηση ξηρών ατμοσφαιρικών συνθηκών, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου. Η ανομβρία δημιούργησε κάποια προβλήματα ωρίμανσης περιορισμένης κλίμακας στο Μοσχάτο, που δεν επηρέασαν την τελική εικόνα του τρυγητού. Χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η πρωιμότητα της ωρίμανσης, καθώς για πρώτη φορά ο τρυγητός ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου.

Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Τα ξηρά κρασιά θα είναι τυπικά της ποικιλίας με μέτρια οξύτητα, αλκοολικό τίτλο γύρω στο 12, 5 % vol, με πολύ καλή αρωματική ένταση και μεστό σώμα. Τα γλυκά κρασιά χαρακτηρίζονται από καλή οξύτητα που ισορροπεί με τα ελαφρά αυξημένα σάκχαρα σε σχέση με πέρυσι.

Λημνιό

Για το Λημνιό, που αντέχει περισσότερο σε ξηροθερμικές συνθήκες, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από την πολύ καλή και ομοιόμορφη ωρίμανση και χρωματισμό των ραγών. Τα κρασιά εσοδείας 2016 αναμένονται με καλή οξύτητα, πλούσια φρουτώδη αρώματα καλό χρώμα και αλκοολικό τίτλο κοντά στο 13 % vol.