Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου - Η Ένωση, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του και των παραγωγών του νησιού, ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Όπως και στο παρελθόν, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου - η Ένωση, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες και να ετοιμάσει το φάκελο ένταξης των δικαιούχων στο εν λόγω μέτρο, τόσο για τα μέλη του όσο και για το σύνολο των ενδιαφερόμενων παραγωγών - δικαιούχων του νησιού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΑ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου και τους αρμόδιους υπαλλήλους του.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22540.22212, 22540.22296 (εσωτερικό: 5-6)   |   e-mail: kea@limnoswines.gr