Έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον συνεταιρισμένο αγρότη, ο Συνεταιρισμός μέσω της λειτουργίας του πιστοποιημένου από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) Λήμνου, αναπτύσσει μια σειρά από δραστηριότητες που στόχο έχουν την άμεση και άρτια εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και οικονομικών υποθέσεων των παραγωγών του νησιού.

Στόχος του ΚΕΑ είναι η αναγνώριση των αναγκών κάθε παραγωγού, συνεταιριστή ή μη, η παροχή πλήρως τυποποιημένων ψηφιακών αγροτικών υπηρεσιών και τελικά η στήριξη της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας, φροντίζοντας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό να εξασφαλίζεται το γεωργικό εισόδημα του Λημνιού αγρότη.

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) αποτελεί ουσιαστικά το κύριο “εργαλείο” της πολιτείας για την καταγραφή της παραγωγικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο αλλά και για το σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης.

Το ΚΕΑ Λήμνου, έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη συλλογής, επεξεργασίας και υποβολής των Αιτήσεων Ενισχύσεων των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και των Ενιαίων Δηλώσεων Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, βάσει των οποίων αποδίδονται οι άμεσες και έμμεσες αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις. Οι αγρότες που αιτούνται ενισχύσεις μπορούν να απευθύνονται στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό του ΚΕΑ Λήμνου, για τη δήλωση των καλλιεργειών τους αλλά και τον εντοπισμό και την ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων τους μέσω περιβάλλοντος GIS στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία του ΟΣΔΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών.

IMG_4498

Εξισωτική Αποζημίωση

Η εξισωτική αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς αγρότες και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους των μειονεκτικών περιοχών, η οποία παρέχεται ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα αντιμετωπίζουν εξαιτίας των μόνιμων φυσικά μειονεκτημάτων των περιοχών τους.

Το ΚΕΑ Λήμνου του Αγροτικού Συνεταιρισμού αναλαμβάνει, σε συνδυασμό με τον ΟΣΔΕ, τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστεί πως κάθε αγρότης που δικαιούται εξισωτική αποζημίωση θα λάβει την ανάλογη ενίσχυση.

Farmer

 

Επιστροφή ΦΠΑ

Το ΚΕΑ Λήμνου αναλαμβάνει την παραλαβή στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής) των αγροτών ειδικού καθεστώτος που δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ καθώς και την υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Άλλες Υπηρεσίες

Με βασικό κίνητρο τη συνολική υποστήριξη των παραγωγών-μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου, το ΚΕΑ Λήμνου παρέχει μια σειρά άλλων υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Δηλώσεις Συγκομιδής Σταφυλιών (μόνο για μέλη του Συνεταιρισμού)
  • Αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης (μόνο για μέλη του Συνεταιρισμού)
  • Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία)
  • Ενημερώσεις μητρώων αιγοπροβάτων
  • Βεβαίωση κατ’ επάγγελμα αγρότη

Υπηρεσίες

Προσωπικό

IMG_4478Το ΚΕΑ Λήμνου στελεχώνεται από πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε υπόθεση σχετίζεται με τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, παρέχοντας εξειδικευμένη συμβουλευτική και ενημέρωση στους παραγωγούς.

Το προσωπικό του Τμήματος επιδοτήσεων περιλαμβάνει Τεχνολόγους Γεωπονίας και Τοπογράφο Μηχανικό, εξασφαλίζοντας έτσι την ταχεία και ταυτόχρονα άρτια εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής.