H χρήση των σημάτων “ΑΡΝΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ” & “ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ” είναι ελεύθερη για όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές των υπόψη προϊόντων, είτε είναι μέλη του Συνεταιρισμού είτε όχι.

Αρνάκι Λήμνου

 Το «αρνάκι Λήμνου» είναι ένα αναγνωρίσιμο προϊόν κρέατος το οποίο κυριαρχεί στις επιλογές των κατοίκων, αποτελεί πολύ καλή επιλογή για την προβολή της τοπικής κουζίνας στους επισκέπτες και είναι ένα από τα “προϊόντα-βιτρίνα” για τον πρωτογενή τομέα των νησιών μας όταν πωλείται στην υπόλοιπη χώρα.

Η φήμη του επαληθεύεται από αυτούς που το επιλέγουν γιατί καταφέρνει να συγκεντρώσει πολλά αρωματικά στοιχεία από την πλουσιότατη χλωρίδα αρωματικών και νομευτικών φυτών που υπάρχουν στους βοσκοτόπους των νησιών μας. Πάμπολλες μελέτες έχουν καταγράψει στην περιοχή μεγάλη βιοποικιλότητα χόρτων, βοτάνων και θάμνων τα οποία αποτελούν τη κύρια πηγή διατροφής των αιγοπροβάτων. Τα πρόβατα, τα οποία βόσκουν στις περιοχές των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, καταναλώνουν μια πλούσια ποικιλία αρωματικών εδώδιμων φυτών και βοτάνων. Για την εξεύρεση τροφής δε χρειάζεται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, λόγω των μικρών χιλιομετρικών αποστάσεων που απαντώνται στις νήσους. Το γεγονός αυτό προκαλεί μία διαφορετική σωματική διαμόρφωση σε σχέση τόσο με ζώα που ζουν ενσταβλισμένα όσο και με αυτά που διαβιούν σε υψηλότερα υψόμετρα.

Η Λήμνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής δημητριακών, κυρίως κριθαριού όπου σημαντικό μέρος της παραγωγής καλύπτει ανάγκες σε ζωοτροφές για τα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, ενώ μεγάλες ποσότητες εμπορεύονται στα γειτονικά νησιά. Η προβατοτροφία εκτελείται παραδοσιακά εδώ και αιώνες στην περιοχή. Η διαρκής πρόσβαση σε βοσκοτόπους σε όλη την διάρκεια του έτους προσδίδει ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά αρχικά στο γάλα γαλουχίας και αργότερα, στην σύντομη περίοδο βόσκησης, απ’ ευθείας στα εκτρεφόμενα αρνιά.

Αρνάκι Λήμνου

Τα κοπάδια αποτελούνται είτε αμιγώς από πρόβατα της φυλής Λέσβου είτε από διασταυρώσεις αυτών. Ακολουθείται το παραδοσιακό εκτατικό σύστημα εκτροφής. Το θετικό αποτέλεσμα της, σχεδόν μόνιμης, πρόσβασης των προβάτων στους βοσκοτόπους αφορά στην ανάπτυξη των μυών και στην περιορισμένη κατανάλωση του εναποτιθέμενου λίπους λόγω της αντίστοιχα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας για την μετακίνηση σε μεγάλες αποστάσεις για εξεύρεση τροφής. Σε σχέση με αρνιά από άλλες φυλές και άλλες περιοχές, το κρέας από το αρνάκι Λήμνου είναι πλούσιο σε απόθεση λίπους (ενδομυϊκά και περιμυϊκά) με συνέπεια την συγκέντρωση πολλών αρωματικών συστατικών στο λίπος και την απόδοση ανάλογης γευστικότητας .Το κρέας «Αρνάκι Λήμνου» είναι ένα προϊόν άριστης ποιότητας και ιδιαίτερα γευστικό. Χαρακτηρίζεται ως τρυφερό, χυμώδες, απαλό, με χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα και ευχάριστα οργανοληπτικά γνωρίσματα.

Κατσικάκι Λήμνου

Το «κατσικάκι Λήμνου» είναι κρέας ιδιαίτερης γευστικής αξίας και προϊόν ευρύτατα διαδεδομένο, που παράγεται συνεχώς επί πολλά χρόνια στις δύο νήσους. Μάλιστα, τόσο οι ιδιαίτεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες όσο και οι ανθρώπινες πρακτικές, που επικράτησαν και επικρατούν στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, οδήγησαν στην παραγωγή ενός προϊόντος με μοναδική ποιότητα και χαρακτηριστικά, διαφοροποιώντας παράλληλα το «Κατσικάκι Λήμνου» από άλλα παρεμφερή.

Κατσικάκι Λήμνου

Ειδικότερα, ο αυτόχθονος πληθυσμός των αιγών, λόγω της μακραίωνης και διαχρονικής προσαρμογής του στην περιοχή διαβίωσής του, ακολουθώντας μια μακρά διαδικασία επιλογής και εξέλιξης έχει προσαρμοστεί τέλεια στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου και έχει αναπτύξει στο έπακρο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η αυτάρκεια και η αντοχή στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, η ανθεκτικότητα στις ενδημικές ασθένειες και η ποιοτική παραγωγικότητα. Το δε γενετικό τους υλικό προήλθε ύστερα από διασταυρώσεις και πρακτικές εμπειρικής επιλογής που έγιναν τυχαία και χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό από τους αιγοτρόφους της περιοχής. Με άλλα λόγια, ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τη μοναδικότητα των γευστικών ιδιοτήτων του κρέατος από «Κατσικάκι Λήμνου», διότι η άριστη ποιότητά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γνώση των βοσκοτόπων της περιοχής, των συστημάτων εκτροφής των ντόπιων πληθυσμών των αιγών και των παραδοσιακών τεχνικών της αιγοτροφίας, οι οποίες αξιοποιούν άριστα τόσο τις πρώτες ύλες όσο και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στα δύο νησιά.

 

Η τέχνη αυτή της αιγοτροφίας, μάλιστα, πέρασε από γενιά σε γενιά, με τις κτηνοτροφικές πρακτικές και την πείρα των παλαιότερων να μεταδίδονται στους νεότερους, που συνεχίζουν να παράγουν μέχρι και σήμερα το γνωστό, υψηλής ποιότητας «Κατσικάκι Λήμνου». Επίσης, οι συγκεκριμένες αίγες εκτρέφονται σύμφωνα με παραδοσιακές μεθόδους κτηνοτροφίας (ημιεκτατική) εντός της οριοθετημένης περιοxής των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και το σύστημα εκτροφής τους, που βασίζεται στην αξιοποίηση του φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής με τη βόσκηση, έχει διαμορφωθεί διαχρονικά από και για τις συγκεκριμένες συνθήκες του περιβάλλοντος. Στα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και στην ξεχωριστή ποιότητα του προϊόντος συντελεί, οπότε, και η ύπαρξη πλήθους και μεγάλης ποικιλίας φυτών στα φυσικά βοσκοτόπια της οριοθετημένης περιοχής, τα οποία και χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι για την εκτροφή των αιγών, αξιοποιώντας με την εμπειρία τους, κατά τον καλύτερο τρόπο, όλες τις εποχές του χρόνου, το γεωλογικό ανάγλυφο και τις κλιματικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στις πιο γνωστές συνταγές του νησιού είναι το «κασπακιανό κατσίκι» από την ομώνυμη περιοχή Κασπακάς Λήμνου

 

Βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα ιδιαίτερα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την πιστοποίηση τους ως εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

Farmer