Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου – η Ένωση, προσκαλεί τους παραγωγούς-μέλη του να παραβρεθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο “Μαρούλα”.
Η συμμετοχή των μελών του Α.Σ. Λήμνου στη Γενική Συνέλευση, αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση αλλά κυρίως, και πάνω απ’ όλα, αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μέλους του Α.Σ. Λήμνου.
Σε μια εποχή που οι εξελίξεις στον γεωργοκτηνοτροφικό και αμπελουργικό τομέα είναι ραγδαίες, η συμμετοχή όλων των μελών στο ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση του κατάλληλου σχεδιασμού για τα επόμενα βήματα και στη λήψη των σωστών αποφάσεων για τον Συνεταιρισμό.