Ακολουθώντας όσα ορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις δημιουργίας Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ο Α.Σ. Λήμνου - η Ένωση αξιολογήθηκε με επιτυχία από τον ανεξάρτητο οργανισμό παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης, την TÜV AUSTRIA Hellas.

Τα Limnos Wines πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 22000 : 2005 στο πεδίο εφαρμογής της Παραγωγής, Εμφιάλωσης και Διάθεσης Οίνων.

Το πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων της επιχείρησης και εστιάζει στην αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, αρχών) στη συστηματική διαχείριση του συστήματος, στον έλεγχο των κινδύνων μέσω προαπαιτούμενων προγραμμάτων και μέσω σχεδίου HACCP, καθώς και στη συνεχόμενη βελτίωση και ενημέρωση του συστήματος.