ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ως ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα, με την παραλαβή των σταφυλιών ποικιλίας Μοσχάτο Αλεξανδρείας βιολογικής καλλιέργειας. Οι ημέρες παραλαβής αυτών θα είναι τέσσερις (4) και πιο συγκεκριμένα οι 13- 14 -17 -18 Αυγούστου 2018.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα σταφύλια ποικιλίας Μοσχάτο Αλεξανδρείας συμβατικής καλλιέργειας με έναρξη παραλαβής αυτών την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 και για δεκαπέντε (14) ημέρες συνολικά, μέχρι και το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Όσον αφορά τον φετινό τρυγητό των ερυθρών σταφυλιών θα ισχύσουν τα παρακάτω:

  • Ως ημερομηνία παραλαβής των ΕΡΥΘΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ορίστηκε η ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Η ημέρα παραλαβής αυτών θα είναι μία (1). Η παραλαβή των σταφυλιών θα γίνεται αποκλειστικά με τελάρα και θα πρέπει τα σταφύλια να προσκομίζονται φρέσκα στο Οινοποιείο.
  • Τα σταφύλια ποικιλίας ΛΗΜΝΙΟ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ) θα παραληφθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Η ημέρα παραλαβής αυτών θα είναι μία (1). Τονίζεται πως αυτή τη μέρα θα παραλαμβάνονται ΜΟΝΟ σταφύλια της ποικιλίας ΛΗΜΝΙΟ και καμίας άλλης ποικιλίας ερυθρά σταφύλια.

Η παραλαβή όλων των σταφυλιών θα γίνεται αποκλειστικά με τελάρα και θα πρέπει τα σταφύλια να προσκομίζονται φρέσκα στο Οινοποιείο.
Τονίζεται ότι η παραλαβή των σταφυλιών στο Οινοποιείο θα γίνεται από 07.00 έως τις 15.00 με όριο παραληφθείσας ποσότητας που θα καθοριστεί ανάλογα με τη συνολική αναμενόμενη παραγωγή.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τα βιολογικά σταφύλια θα παραληφθούν τις πρώτες μέρες και πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 βαθμών. Στο οινοποιείο, εκτός του εξειδικευμένου προσωπικού του Α.Σ. Λήμνου, θα παρευρίσκεται και Γεωπόνος της εταιρίας πιστοποίησης για την παραλαβή δειγμάτων σταφυλιών από τους παραγωγούς.
Τα σταφύλια με περιεκτικότητα σε σάκχαρα από 10-11 Μπωμέ θα παραλαμβάνονται μόνο όταν η συνολική ποσότητα δεν υπερβαίνει το 4% της συνολικής ημερήσιας παραλαβής. Δηλαδή, για ημερήσια παραλαβή 100tn η συνολική ποσότητα σταφυλιών 10-11 Μπωμέ δεν θα υπερβαίνει τους 4 tn.

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Μετά την παραλαβή των βιολογικών σταφυλιών θα ακολουθήσουν τα συμβατικά. Για την παραλαβή σταφυλιών με περιεκτικότητα σε σάκχαρα από 10-11 Μπωμέ ισχύει ότι και στα βιολογικής καλλιέργειας.

ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΛΗΜΝΙΟ (ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
Τα ερυθρά σταφύλια θα παραληφθούν όταν φθάσουν στο βέλτιστο βαθμό ωρίμανσης. Δεν θα παραληφθούν επιτραπέζια ερυθρά σταφύλια επειδή απαγορεύεται η οινοποίησή τους.

Καλό θα ήταν οι παραγωγοί να απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό του οινοποιείου προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τα χαμηλόβαθμα σταφύλια. Επιπρόσθετα, όσοι παραγωγοί εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγιο πώλησης ή ανήκουν στο ειδικό καθεστώς, παρακαλούνται όπως το κάνουν γνωστό στο ζυγιστήριο κατά την προσέλευσή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραληφθούν σταφύλια μόνο από τα μέλη του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Λήμνου – Η Ένωση. Όσοι παραγωγοί δεν είναι μέλη του Α.Σ. Λήμνου αλλά ενδιαφέρονται για την παράδοση σταφυλιών παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Α.Σ Λήμνου μέχρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες εγγραφής τους.

Στο οινοποιείο θα υπάρχει επιτροπή εκτίμησης της ποιότητας, που θα απαρτίζεται από τους:
1) κο Νίκο Βακιρτζή, Χημικό Μηχανικό
2) κο Μάρκο Λουλάκη, Τεχνολόγο Γεωπόνο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τρυγητού, θα υπάρχουν υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τη ζύγιση, την έκδοση τιμολογίων στο ζυγιστήριο και τη μπωμομέτρηση καθώς και συνεργείο εργατών που θα εκφορτώνουν τα οχήματα.

Τέλος, για τους παραγωγούς οι οποίοι ανήκουν στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ και θα μεταφέρουν τα σταφύλια τους

  1. με ΔΧ Αυτοκίνητο, απαιτείται η έκδοση Παραστατικού Διακίνησης «Δελτίου Αποστολής» εκ μέρους του παραγωγού και η έκδοση Τιμολογίου «Φορτωτικής» εκ μέρους του μεταφορέα.
  2. με ΙΧ Αυτοκίνητα, απαιτείται απλά η έκδοση Παραστατικού Διακίνησης «Δελτίου Αποστολής» εκ μέρους του παραγωγού και το μεταφορικό μέσο να φέρει όλα τα νόμιμα έγγραφα κυκλοφορίας.

Για τους παραγωγούς οι οποίοι ανήκουν στο ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ και θα μεταφέρουν τα σταφύλια τους

  1. με ΔΧ Αυτοκίνητο, απαιτείται η έκδοση Τιμολογίου « Φορτωτικής» εκ μέρους του μεταφορέα.
  2. με ΙΧ Αυτοκίνητο, απαιτείται να φέρουν μαζί όλα τα νόμιμα έγγραφα κυκλοφορίας.