Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Λήμνου – η Ένωση αναζητά ΟΔΗΓΟ με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά (επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, πρόσθετα αποδεδειγμένα προσόντα, κλπ) μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, στα Γραφεία του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Λήμνου – η Ένωση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Α.Σ. Λήμνου στα τηλέφωνα 2254022212 & 2254022296.