Ιστορία του Συνεταιρισμού

pileΟ Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου – Η Ένωση, αποτελεί τη φυσική και νομική συνέχεια της μέχρι και το 2012 Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, υπό την αιγίδα της οποίας δραστηριοποιούνταν όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λήμνου. Το 2012, με το νόμο 4015/11, η γνωστή σε όλους Ένωση, αφού συγχωνεύτηκε με πληθώρα άλλων συνεταιρισμών του νησιού, μετατράπηκε σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με τη σημερινή του μορφή.

To 1937 ιδρύεται από παραγωγούς του νησιού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου. Κύρια δραστηριότητα του την περίοδο εκείνη είναι η συλλογή και η εκκόκκιση του παραγόμενου γνωστού βαμβακιού της Λήμνου. Στη συνέχεια και λόγω και της αυξημένης εξερχόμενης μετανάστευσης των Λημνιών, η βαμβακοκαλλιέργεια σταδιακά εγκαταλείφθηκε και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στράφηκε στην οινοποίηση.

Έχοντας ως πρώτες ύλες την ερυθρή ποικίλα του Λημνιού, μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες στον κόσμο η οποία διατηρήθηκε αναλλοίωτη στο νησί αλλά και τη λευκή ποικιλία του Μοσχάτου Αλεξανδρείας που είχε έρθει στη Λήμνο ήδη από τη δεκαετία του 1970 και καλλιεργούνταν δειλά-δειλά από ορισμένους παραγωγούς, ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε την παραγωγή των γνωστών πια ξηρών και γλυκών κρασιών Λήμνου.

Το μικροκλίμα του νησιού αλλά κυρίως τα εύφορα ηφαιστιογενή εδάφη της Λήμνου, αποτέλεσε και εξακολουθεί να θεωρείται ο κορυφαίος τόπος όπου ξεδιπλώνονται τα χαρίσματα των ποικιλιών, δίνοντας κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

Η Φιλοσοφία μας

Αρχή, βάση και συνέχεια του Συνεταιρισμού, είναι οι παραγωγοί που τον αποτελούν. Παραγωγοί γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, που στην πλειονότητά τους ασχολούνται αποκλειστικά με τη γη, διατηρώντας το χαρακτήρα των τοπικών ποικιλιών, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές με σύγχρονες μεθόδους φροντίδας των καλλιεργειών και των αμπελιών. Απορροφώντας την πρώτη ύλη από τους παραγωγούς, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου, υποστηρίζει το εισόδημά τους και τους ενθαρρύνει έμπρακτα να μην εγκαταλείψουν τη Λημνία γη που φροντίζουν και νοιάζονται.

Λειτουργώντας πάντα με βασικό κίνητρο τους ανθρώπους του τόπου και τις ανάγκες τους, ο Συνεταιρισμός δεν περιορίζει τη δραστηριότητά του στη γραφειοκρατική διεκπεραίωση των υποθέσεων των μελών του· Αποτελεί το φυσικό χώρο δράσης και υλοποίησης των κοινών τους στόχων, τον τόπο που η συλλογικότητα και το συνεταιρίζεσθαι βρίσκει πρακτική εφαρμογή.

Η ισχύς εν τη ενώσει: Ένας τόπος – κοινός στόχος

IMG_1281

Οινοποιώντας με γνώση, μεράκι και σύγχρονο εξοπλισμό, συνεχίζει την αρχαία παράδοση του νησιού στο εκλεκτό και γνήσιο κρασί αξιοποιώντας τη μοναδικότητα των ποικιλιών Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Λημνιό. Στόχος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου – η Ένωση είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών σταθερά υψηλής ποιότητας. Βασική του προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, μέσω της ισχυροποίησης της θέσης του στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά.

Διοικητική Δομή

Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του. Όργανο άσκησης διοίκησης, χάραξης και υλοποίησης πολιτικής και οργάνωσης των στρατηγικών στόχων για το μέλλον, είναι το Δ.Σ., αποτελούμενο από 5 εκλεγμένα μέλη με τετραετή θητεία.

Η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των επιμέρους τμημάτων της οργάνωσης είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης.

Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των επιμέρους πολιτικών (οικονομική πολιτική, πολιτική marketing, κ.α.) πραγματοποιούνται από τα αρμόδια τμήματα (Τμήμα Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Εμπορίας & Μεταποίησης, Τμήμα Πωλήσεων & Marketing, Τμήμα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ Λήμνου)) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση.

Σήμερα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό απασχολούνται συνολικά 33 μόνιμα άτομα, εκ των οποίων 22 υπάλληλοι διοικητικής θέσης και 11 εργάτες.

Το οργανόγραμμα του Α. Σ. Η Ένωση
Το οργανόγραμμα του Α. Σ. Η Ένωση